Polityka prywatności

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies.
Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w pamięci przeglądarki lub zapisywane na dysku urządzenia. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Pliki cookies gromadzone są w celach statystycznych i nie umożliwiają identyfikacji konkretnych użytkowników.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies:

 • do dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • do przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.

Spis treści

I. Cel i zakres niniejszej Polityki Prywatności

II. Administrowanie Danymi

III. Definicje

IV. Gromadzenie i Przetwarzanie Danych Osobowych

V. Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych

VI. Przekazywanie Danych Osobowych Stronom Trzecim

VII. Prawo Dostępu do swoich Danych Osobowych

VIII. Wykorzystanie „ciasteczek” (Cookies)

IX. Zmiany w Polityce Prywatności

 

I. Cel i zakres niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona przez i na potrzeby ONE 4 YOU Sp. z o.o.- w celu wyjaśnienia procesów przetwarzania danych osobowych.

ONE 4 YOU Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poprzez prywatność Użytkowników rozumiemy wszelkie działania, które mają na celu zapewnić Użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa w myśl rozporządzenia RODO, o którym mowa powyżej oraz Regulaminie zakupów, które stanowią uzupełnienie niniejszej Polityki Prywatności.

Informacje zbierane o Użytkowniku przetwarzane są za pośrednictwem witryny

internetowej: https://www.one4you.pl, oraz innych form przekazu wykorzystujących drogę elektroniczną należących do ONE 4 YOU Sp. z o.o. i podmiotów ściśle współpracujących, (dalej „Serwis”), których właścicielem jest ONE 4 YOU Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 73/1, 43-450 Ustroń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000470061, NIP: 6492298740, Regon: 24331635000000.

II. Administrowanie Danymi

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości informacji. Dane zbierane są przez Administratora Danych w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, a zakres danych ograniczany jest do danych niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Administrator na żądanie użytkownika zapewnia możliwość uaktualniania danych, a wszelkie nieaktualne, bądź nieprzydatne dane są przez niego usuwane. Administrator dokłada niezbędnych starań do zapewnienia, jak największego bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych przez niego danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, aktualizowania ich oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych zebranych z naruszeniem przepisów bądź w przypadku ich nieprzydatności do realizacji celów świadczenia usług przez Administratora.

III. Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO) – oznacza właściciela wyżej wymienionych serwisów internetowych ONE 4 YOU Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 73/1, 43-450 Ustroń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000470061, NIP: 6492298740, Regon: 24331635000000, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Dane osobowe – to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania lub możliwe do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych – to wykonywanie poniższych operacji: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, opracowywanie oraz udostępnianie danych.
 4. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dowolne, dowolnie określone, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim związanych. Zgoda musi być udokumentowana we właściwy sposób.
 5. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 6. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie: https://www.one4you.pl oraz domenach związanych z usługami OneLife, DealShaker oraz NewDealShaker.
 7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 8. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

IV. Gromadzenie i Przetwarzanie Danych Osobowych

Firma ONE 4 YOU Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza Dane Osobowe na wiele sposobów,

w tym między innymi poprzez:

 • dane osobowe podawane przez Państwa na naszych stronach internetowych poprzez wykorzystywanie „ciasteczek” (Cookies);
 • zamówienia na usługi i produkty składane online w sklepie internetowym
 • https://www.one4you.pl/shop.html;
 • wysłane do nas zapytania poprzez formularz kontaktowy;
 • komunikacja poprzez e-mail, telefon, chat i inne.

Ze względów bezpieczeństwa ONE 4 YOU Sp. z o.o. nigdy nie kontaktuje się z Państwem w celu uzyskania informacji, takich jak numer karty kredytowej, numer konta bankowego, hasło lub PIN. Jeśli zdarzy się Państwu otrzymać wiadomości e-mail, w której wymagane są takie informacje, prosimy niezwłocznie powiadomić ONE 4 YOU Sp. z o.o. o fakcie otrzymania takiej wiadomości. Administrator serwisu nie gromadzi danych kojarzonych z konkretnymi danymi osób przeglądających strony internetowe z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z serwisu istnieje konieczność rejestracji i logowania. Podanie wszelkich danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie ma możliwości korzystania z serwisów w zakresie określonych funkcjonalności serwisu, które tego wymagają. Dane osobowe zbierane są przez Administratora Danych i przetwarzane z wykorzystaniem wszystkich Serwisów w zakresie niezbędnym do wykonania umowy pomiędzy Administratorem a osobą fizyczną lub podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, której dane dotyczą oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych.

Na potrzeby świadczonych przez Administratora jakości usług przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu:

 1. marketingu usług lub produktów własnych,
 2. organizowania akcji marketingowych oraz konferencji,
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń,
 4. analizy jakości usług świadczonych przez Administratora,
 5. dostosowywania kategorii ofert i poszczególnych ofert na podstawie aktywności Użytkownika w Serwisie.

Administrator wskazuje, iż w celu określonym w pkt. e) powyżej, posługuje się zautomatyzowanymi narzędziami, które przetwarzają dane Użytkowników do zwiększania efektywności działań marketingowych, takich jak przewidywanie zachowań i preferencji potencjalnych klientów (profilowanie).

V. Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych

Na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Użytkownika, dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych

Administratora, takich jak:

 1. przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, marketingowych i powiadomień przez Administratora oraz podmioty powiązane,
 2. przesyłania informacji handlowych, marketingowych i powiadomień za pomocą bramki SMS, e-maila przez Administratora oraz podmioty powiązane.

Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu prawnego do czasu zgłoszenia sprzeciwu / wycofania zgody przez osobę w każdym momencie.

VI. Przekazywanie Danych Osobowych Stronom Trzecim

W celu realizacji usługi oraz w zakresie niezbędnym do wykonania umowy Administrator Danych ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim (odbiorcom danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) tylko pod warunkiem, że strona ta:

 1. dostarczyła odpowiednie zapewnienie w kwestii ochrony Danych Osobowych zgodne z wymaganiami niniejszej polityki Prywatności, lub;
 2. podpisała z ONE 4 YOU Sp. z o.o. umowę o przekazaniu Danych Osobowych zgodną z Dyrektywą o Ochronie Danych Osobowych, lub;
 3. posiada siedzibę w Unii Europejskiej lub innym kraju zobowiązanym do dostarczenia odpowiednich zabezpieczeń dla Danych Osobowych, zgodnych z założeniami Dyrektywy o Ochronie Danych Osobowych ; lub
 4. posiada certyfikat programu „Safe Harbour”. Uzyskanie certyfikatu programu „Safe Harbour” przez uczestniczące w nim podmioty zapewnia, że gwarantują one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, o którym mowa w Dyrektywie o Ochronie Danych Osobowych.

ONE 4 YOU Sp. z o.o. może przekazywać Dane Osobowe innym podmiotom zlokalizowanym poza granicami Unii Europejskiej, w tym także w Stanach Zjednoczonych, oraz pozostałym firmom, z którymi ONE 4 YOU Sp. z o.o. ściśle współpracuje w zakresie prawidłowej realizacji usługi, w tym:

 • Firmom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne.
 • Podwykonawcom wspierających nas w wykonaniu usług telekomunikacyjnych.
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską.
 • Podmiotom prowadzącym działalność księgową i finansową oraz prawną.

VII. Prawo Dostępu do swoich Danych Osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie bądź po przyjęciu żądania o usunięcie danych osobowych wyłącznie przez okres niezbędny do:

 1. obsługi reklamacji i zwrotów,
 2. zabezpieczenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń na rzecz Administratora,
 3. wypełnienia obowiązków prawnych Administratora (m.in. na potrzeby audytu, obowiązków podatkowych).

Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora i podmioty powiązane wskazane w pkt. 6 mają następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, w szczególności potwierdzenia ich przetwarzania oraz informacji dotyczących tego przetwarzania,
 2. Prawo do poprawy, uaktualnienia oraz żądania usunięcia danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych:- w przypadku kwestionowania prawdziwości danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  – w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, gdy osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ich ograniczenia,
  – w przypadku, kiedy nie są one już potrzebne do celów przetwarzania, ale do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  – w przypadku wniesienia sprzeciwu do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dotyczą.
 4. Prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi tj. prawo do przenoszenia danych,
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profil profilowania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub przy przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego,
 6. Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 7. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

W celu skorzystania z wyżej wskazanych praw, z wyłączeniem prawa wskazanego w pkt. f) prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mailowym: info@one4you.pl, lub

za pomocą poczty tradycyjnej:

ONE 4 YOU Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 73/1

43-450 Ustroń

Odpowiedź na zapytanie bądź żądanie Użytkownika zostanie udzielona w formie elektronicznej na adres e-mailowy Użytkownika, z którego wysłane zostało zapytanie/żądanie, chyba że Użytkownik zażąda innej formy odpowiedzi, w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania przez Administratora zapytania/żądania. W razie skomplikowanego charakteru żądania lub ich liczby termin ten Administrator może przedłużyć o kolejne dwa miesiące, o czym informuje Użytkownika w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:

 1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

VIII. Wykorzystanie „ciasteczek” (Cookies)

Serwisy internetowe ONE 4 YOU Sp. z o.o. zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzystają z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Zasady określające cel przetwarzania danych oraz jakie dane gromadzą pliki Cookies, zostały określone w odrębnym dokumencie dalej („Polityka plików Cookies”). Aby

uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy skorzystać ze strony: http://www.allaboutcookies.org/

IX. Zmiany w Polityce Prywatności

ONE 4 YOU Sp. z o.o. może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce Prywatności bez konieczności informowania Państwa o tym fakcie. Wszystkie nowe

wprowadzone zmiany będą obowiązywać w momencie upublicznienia ich na naszych stronach.

Data ostatniej aktualizacji dokumentacji: 24.04.2019 r.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart