Aktualności – lipiec, sierpień 2019

Aktualności – lipiec, sierpień 2019

Ostrzeżenie OneLife/Onecoin

Ta wiadomość jest ostrzeżeniem przed nakazem BYCOI, aby przyciągnąć OLN IMA-s! ONE krypto waluta i OneLife!

Wszelkie inne platformy, takie jak BYCOI, nie są STARYM partnerem i partnerem OLN.

Platforma DealShaker jest TYLKO oficjalną stroną www.dealshaker.com!

Jedynymi oficjalnymi kanałami OneLife i DealShaker są
www.onelife.com
www.dealshaker.com
press@onelife.eu
press@onecoin.eu

Cała komunikacja z OneLife i DealShaker jest wysyłana od poniedziałku do piątku:

1. Poniedziałek – Newsletter od press@onelife.eu

2. Od poniedziałku do piątku – komunikacja wewnętrzna ze wszystkimi franczyzobiorcami DealShaker i GLG

3. Piątek – aktualizacje dotyczące wymiany wysyłane przez grupy IC. E-maile za pośrednictwem e-maili na Twoim koncie e-mail i dealShaker to MISLEADING!

Nie jest obsługiwany przez firmę.

Z OneLife Corporate.

Podsumowanie tygodniowe platformy wymiany

Tydzień 10,      12.07.2019

Rozwój IT

* Trwają prace nad stworzeniem dodatkowego mechanizmu opartego na koncepcji One Ecosystem, która ustala stabilność ceny monet, a także ułatwia popyt na giełdę.

* Ciągłe prace nad zastosowaniem limitów wymiany w oparciu o płynność (brak limitów od portfela do portfela, ponieważ jest to transfer wewnętrzny)

Platforma CDD oddzielona od Exchange (nie jest obowiązkowa na początku, ale obowiązkowa w dwa miesiące po rozpoczęciu) jest obecnie w fazie rozwoju i będzie gotowa za 6 tygodni. Nie-europejska CB została poinformowana, a także płyta CD z europejską licencją, ponieważ jest to dla nich obowiązkowe. Zakres prac i porozumienie zostały udostępnione zarówno europejskim, jak i nieeuropejskim bankom centralnym.

Licencjonowanie i audyt IT

* Dokładna data fizycznego spotkania z CB ma zostać ogłoszona po zakończeniu seminarium bankowego AML / CFT (14-16 lipca). Niezwłocznie po seminarium firma Exchange otrzyma wstępne informacje poprzedzające spotkanie z CB.

CB zezwoli platformie na handel i wymianę ograniczonej liczby monet – wydały politykę dotyczącą zatwierdzonych monet do obrotu, które mają być stosowane przez licencjonowane giełdy. W przypadku dodania niezatwierdzonych monet dokument powinien przejść specjalny proces zatwierdzania. Nadal nie znamy listy wymaganych dokumentów.

* Limity wymiany – Trwa dyskusja na temat limitów. Limity między kontami monet nie mają zastosowania, ponieważ są to przelewy wewnętrzne i ułatwią stronom współwłasność.

* Trwająca dyskusja na temat priorytetów na Giełdzie i sposobu ich realizacji

Spełnienie

* Kraje: Firma Exchange nie otrzymała żadnych aktualizacji z krajów.

* Wymiana: Biznes plan został udostępniony europejskiemu organowi odpowiedzialnemu, który ma zostać włączony do licencji. Trwają negocjacje dotyczące handlu kryptograficznego. Firma Exchange prowadzi dwa równoległe procesy: otwieranie konta bankowego i aplikację licencyjną, która jest w trakcie przetwarzania i rozwoju. Wspólny kapitał jest teraz gotowy do zdeponowania po otwarciu konta bankowego.

Cotygodniowe podsumowanie platformy wymiany

Tydzień 11,    19.07.2019

Rozwój IT

* Trwają prace nad stworzeniem dodatkowego mechanizmu opartego na koncepcji One Ecosystem, która ustala stabilność ceny monet, a także ułatwia popyt na giełdę

* Ciągłe prace nad zastosowaniem limitów wymiany w oparciu o płynność (brak limitów od portfela do portfela, ponieważ jest to transfer wewnętrzny) Platforma CDD, która ma zostać zbudowana oddzielnie od Exchange (nie jest obowiązkowa od samego początku, ale obowiązkowa w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia) – teraz w fazie rozwoju i stanie się gotowa i w pełni sprawna do połowy września po pełnej płatności został rozliczony. Pełny dostęp do Demo i wideo dla platformy Exchange, które należy dostarczyć CB przed wizytą boczną – trwające prace Licencjonowanie i audyt IT

* Ukończone szkolenie i wydane certyfikaty, a następnie oryginały zostały wysłane do CB w celu rejestracji; CB prześle je następnie do komitetu ds. zgodności (CB) w celu dodania ich do plików firmy Exchange. NBI to Krajowe Biuro Śledcze, w którym zespół spędził prawie cały dzień. NBI wydało raport rozliczeniowy, biorąc pod uwagę ich profile, które mają być przedstawione CB w ciągu jednego tygodnia; podpisali się również na dokumencie zobowiązań (stwierdzając, że zobowiązują się do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu) Następnym krokiem jest, zgodnie z oczekiwaniami, wizyta boczna. CB poinformowało już firmę Exchange o tym, co obejmuje ta wizyta po stronie i udostępniono dalsze informacje dostawcy usług informatycznych (dostęp demo i wideo), aby mogli się przygotować. Obecnie oczekuje na przekazanie dokładnej daty wizyty przez CB. Po zakończeniu wizyty dodatkowej i usunięciu wszystkich drobnych szczegółów firma Exchange otrzyma tymczasowe zezwolenie, umożliwiające otwarcie konta bankowego i umożliwienie mu rozpoczęcia instalacji i obsługi. Firma Exchange co pewien czas inicjuje dalsze działania z CB, ponieważ oczekuje ostatecznych komentarzy lub zatwierdzenia następujących dokumentów, które zostały złożone stosunkowo dawno temu: a) zakres prac, b) plan ciągłości działania i plan awaryjny, c) metodologia operacyjna, d) lista kryptowalut, które mogą być przedmiotem obrotu na platformie.

* Limity wymiany – Trwa dyskusja na temat limitów. Ograniczenia między kontami monet nie mają zastosowania, ponieważ są to przelewy wewnętrzne i ułatwią stronom współwłasność.

* Trwająca dyskusja na temat priorytetów na Giełdzie i sposobu ich realizacji Spełnienie

Kraje: Działania następcze dotyczące krajów są przeprowadzane regularnie, ostatnio otrzymano 2 odpowiedzi – o Niemczech i RPA: – Niemcy: licencja zagranicznego nadzorcy na działalność transgraniczną jest ważna tylko zgodnie z powiadomieniami MIFID. Oznacza to, że zagraniczna licencja może być notyfikowana tylko od członka państwa UE. – Afryka Południowa: 1. Zgodnie z dokumentem dotyczącym rezerwy walutowej w RPA na temat wirtualnych walut (obecnie określanych jako aktywa kryptograficzne), 2014, aktywa kryptograficzne (CA) nie są uznawane za prawny środek płatniczy w RSA i każdy kupiec lub beneficjent może odmówić CA jako środki płatnicze. W związku z tym użytkownikom, handlowcom lub pośrednikom CA nie przysługuje żadna ochrona prawna ani regres, a takie działania są wykonywane wyłącznie i niezależnie od użytkowników końcowych. Wynika z tego, że właściwe organy są obecnie nieuregulowane i nie istnieje żaden system licencjonowania. 2. Należy jednak zauważyć, że chociaż CA nie są obecnie regulowane w Republice Południowej Afryki (RSA), wszystkie transgraniczne przepływy wartości są regulowane zgodnie z Regulaminem Kontroli Wymiany z 1961 r. Rozporządzenie 10 (1) (c) dotyczące kontroli walutowej stanowi: „nikt nie jest przyznawany, chyba że za zgodą skarbu państwa i zgodnie z takimi warunkami, jakie może nakładać skarb państwa – zawrzeć jakąkolwiek transakcję, w której kapitał lub całość prawa do stolicy jest bezpośrednio lub pośrednio eksportowany z republiki. ” Dlatego też, jeśli osoba fizyczna lub prawna nabywa środki pieniężne w rsie, które są przyzwyczajone do eksternalizacji „całego prawa do kapitału”, taka osoba naruszy rozporządzenie w sprawie kontroli wymiany 10 (1) (c). Wysłano prośbę o dalsze wyjaśnienia dotyczące Niemiec i Republiki Południowej Afryki, czekając na aktualizację.

Wprowadzenie do dalszych działań w innych krajach.

* Licencja europejska: – 2 wnioski o licencje zostały już złożone i są obecnie przetwarzane; – otwarcie rachunku bankowego zostało uzgodnione z bankiem i jest obecnie przetwarzane; – raport policyjny przesłany władzom estońskim w sprawie aml i cft; – Oczekuje dokładnej daty rozmowy z władzami; – poczekaj na zgodę lochy (zakres prac); – Oczekiwanie na zatwierdzenie i listę walut do handlu. Jeśli konkretna moneta nie ma pozwolenia na wymianę, wymianę lub oferowanie – jest to nielegalne. W przypadku braku zezwolenia na daną monetę

Cotygodniowe podsumowanie platformy wymiany

Tydzień 12,     26.07.2019

Rozwój IT

* Praca nad stworzeniem dodatkowego mechanizmu opartego na koncepcji One Ecosystem, która ustanawia stabilność cen monet, a także ułatwia popyt na Giełdę – zrobione

* Trwające prace nad zastosowaniem limitów wymiany w oparciu o płynność (bez ograniczeń od portfel do portfela, ponieważ jest to przelew wewnętrzny). Pełny dostęp do wersji demonstracyjnej i wideo dla platformy Exchange wymaganej do CB przed wizyta boczna – prace zakończone i przekazane władzom. Licencjonowanie i audyt IT NBI to Krajowe Biuro Śledcze wydające certyfikaty rozliczeniowe i wysyłane do CB w miękkiej kopii. Ponadto zażądano wydruku. Świadectwo policyjne otrzymane przez CB. Będą dalej przeglądać pełne pliki zgodnie z zasadami i przepisami dotyczącymi zgodności oraz zaplanowana zostanie wizyta boczna. Obecnie oczekuje na przekazanie dokładnej daty wizyty przez CB. Po wizycie Side Side zakończone, a jeśli wszystkie drobne szczegóły zostaną usunięte (ONE zostanie zatwierdzony), to The Exchange firma otrzyma tymczasowe zezwolenie na rozpoczęcie konfiguracji i działania. Firma Exchange od czasu do czasu inicjuje współpracę z CB, ponieważ oczekuje finału komentarze lub zatwierdzenie następujących dokumentów, które zostały złożone dawno temu: a) zakres prac, b) plan ciągłości działania i plan awaryjny, c) metodologia operacyjna, d) lista krypto walut, które mogą być przedmiotem obrotu na platformie.

* Limity wymiany – Trwa dyskusja na temat limitów. Limity między kontami monet nie mają zastosowania, ponieważ jest to transfer wewnętrzny i ułatwi stronom współwłasność.

* Ciągłe dyskusje z dwoma nowymi bramkami płatniczymi Spełnienie * Kraje: Brak nowych aktualizacji. Jeśli chodzi o kraje, proszę zauważyć, że opóźnienie w odpowiedziach nie jest w ogóle związane z jakimkolwiek konkretnym powodem, to po prostu proces, w którym każdy kraj ma swój własny sposób operandi (nawyki pracy). Po prostu upewnij się, że jesteś na bieżąco, śledząc cotygodniową aktualizację.

* Licencja europejska: – złożono już 2 wnioski o pozwolenia i są one obecnie przetwarzane; – otwarcie rachunku bankowego – formularze KYC i Compliance są wypełnione, podpisane, opieczętowane i odesłane. ZA spotkanie z zespołem banku odbędzie się w przyszłym tygodniu na temat otwarcia konta bankowego. – oczekiwanie na dokładną datę rozmowy z odpowiednimi władzami; oczekiwana informacja zwrotna w środku sierpnia za zatwierdzenie ONE do obrotu na Giełdzie; – czekanie na zatwierdzenie SOW (zakres prac); – oczekiwanie na zatwierdzenie listy walut do handlu. Uwaga: Jeśli konkretna moneta nie ma pozwolenia na wymianę, wymianę lub oferowanie – jest NIELEGALNA. Jeśli nie ma zezwolenia na wymianę danej monety na giełdzie, ta wymiana może handluj tylko konwencjonalnymi krypto walutami. Dlatego jeszcze raz chcielibyśmy przypomnieć wszystkim, że należy być bardzo ostrożnym w przypadku gdy kontaktują się z nami ambitni przedsiębiorcy, którzy niedawno pojawili się na rynku, oferując fantazyjne produkty kryptograficzne.

Cotygodniowe podsumowanie platformy wymiany

Tydzień 13, 05.08.2019
Rozwój IT

 • Trwają prace nad zastosowaniem limitów Exchange opartych na płynności (brak limitów od portfela do portfela, ponieważ jest to transfer wewnętrzny).
 • Platforma zgodności (nieobowiązkowa na początku): Platforma ma być gotowa do połowy września.
  Jest obecnie opracowywana i uzyskała zatwierdzenie kontroli bezpieczeństwa i procesów, udostępniono łącza API do Worldcheck i GoAML. Aplikacja GoAML jest w pełni zintegrowanym oprogramowaniem, opracowanym specjalnie do użytku przez jednostki analityki finansowej (FIU) i jest jedną ze strategicznych reakcji UNODC na przestępstwa finansowe, w tym pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Celem jest również kontrola przepływu środków międzynarodowych na podstawie profilu klienta.
  Jednostki analityki finansowej odgrywają wiodącą rolę w każdym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, ponieważ są odpowiedzialne za otrzymywanie, przetwarzanie i analizowanie
  raportów złożonych przez instytucje finansowe lub inne podmioty zgodnie z wymogami krajowych przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Takie raporty i inne informacje gromadzone przez jednostki analityki finansowej często stanowią
  podstawę dochodzeń w sprawie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych poważnych przestępstw.
  FYI: GoAML został specjalnie zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie gromadzenia danych, zarządzania, analiz, zarządzania dokumentami, przepływu pracy i statystyk dowolnej jednostki analityki finansowej.
  Licencjonowanie i audyt IT
 • Obecnie czeka na dokładną datę wizyty podaną przez JC. Po zakończeniu wizyty w witrynie i wyczyszczeniu wszystkich drobnych szczegółów (JEDEN jest zatwierdzony), firma giełdowa
  otrzyma tymczasowe zezwolenie na rozpoczęcie konfiguracji i działania.
 • Trwają dyskusje z dwiema nowymi bramkami płatności. Umowy muszą zostać podpisane do 8 sierpnia, jeśli wszystkie strony dojdą do porozumienia. Licencja europejska:
 • Otrzymano wniosek o wydanie oryginalnego raportu kryminalnego i sądowego z okresu od 1990 r. do chwili obecnej, obejmującego wykroczenia drogowe i przestępstwa finansowe dla
  kierownika spółki giełdowej. Raport został już zamówiony i zostanie przekazany do tłumaczenia na angielski, uwierzytelnienie od odpowiedniego Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa
  Spraw Zagranicznych. Spotkanie z władzami ma się odbyć po 20 sierpnia 2019 r. Jeśli wszystko będzie dobrze, Spółka
  będzie mogła rozpocząć wymianę po tym okresie i po odpowiednim przeszkoleniu IMA w zakresie mechanizmów wszystkich funkcji wymiany i sposobu działania na giełdzie.
  Konto bankowe otwarte. Wniesiony kapitał zakładowy.
  Uwaga! Jeśli konkretna moneta nie ma pozwolenia na wymianę, wymianę lub oferowanie – jest NIELEGALNA.
  Jeśli nie zostanie udzielone zezwolenie na handel pewną monetą na giełdzie, giełda ta może handlować tylko konwencjonalnymi krypto walutami. Dlatego po raz kolejny pragniemy przypomnieć wszystkim, że należy zachować szczególną
  ostrożność, na wypadek gdyby skontaktowali się z nami ambitni przedsiębiorcy, którzy niedawno pojawili się na rynku, oferując fantazyjne produkty kryptograficzne.

Cotygodniowe podsumowanie wymiany platformy

Tydzień 14, 09.08.2019

Rozwój IT

 • Trwają prace nad zastosowaniem limitów wymiany opartych na płynności (brak limitów obowiązujących od portfela do portfela, ponieważ jest to przelew wewnętrzny)
 • Platforma zgodności (początkowo nieobowiązkowa): oczekuje się, że platforma będzie działała do połowy września. Jest w trakcie opracowywania, uzyskał zatwierdzenie kontroli i procesów bezpieczeństwa.
  Udostępniono łącza API do Worldcheck i GoAML.
  Władze finansowe kontrolowały platformę zgodności i zatwierdziły pierwszą część uwierzytelniania wnioskodawców.
  Aplikacja GoAML to w pełni zintegrowane oprogramowanie, opracowane specjalnie do użytku przez Financial Intelligence Units (FIU) i jest jedną ze strategicznych odpowiedzi UNODC na przestępstwa finansowe, w tym pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Ponadto jego celem jest kontrola przepływu funduszy
  międzynarodowo w profilu klienta. Jednostki analityki finansowej odgrywają wiodącą rolę we wszelkich systemach prania pieniędzy, ponieważ są one odpowiedzialne za przyjmowanie, przetwarzanie i analizowanie raportów sporządzonych przez instytucje finansowe lub inne podmioty zgodnie z wymogami krajowego przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Prawa i regulacje.
  Takie raporty i inne informacje, gromadzone przez FIU, często stanowią podstawę do dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, finansowanie terroryzmu i inne poważne przestępstwa.
  FYI: GoAML jest specjalnie zaprojektowany, aby spełnić potrzeby w zakresie gromadzenia danych, zarządzania, analizy, zarządzania dokumentami, przepływu pracy i statystyki dowolnej jednostki analityki finansowej.

Licencjonowanie i audyt IT

Obecnie czeka na podanie dokładnej daty wizyty w witrynie przez CB. Po zakończeniu wizyty w witrynie i usunięciu wszystkich drobnych szczegółów (ONE zostanie zatwierdzona) firma Exchange otrzyma tymczasowe zezwolenie, umożliwiające rozpoczęcie konfiguracji i operacji.

*Kraje:
W tym tygodniu firma Exchange wysłała poważne przypomnienie do wszystkich krajów, które wciąż nie odpowiedziały na zapytanie, a ono wyznaczy termin. Firma Exchange oświadczyła również, że jeśli nie otrzyma żadnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, uzna, że ​​usługa jest dozwolona i że jest prawnie chroniona.
Dyrektywa (UE) 2018/843, która zmieniła tak zwaną piątą dyrektywę 2015/849 (UE), weszła w życie w dniu 9 lipca 2018 r., a państwa członkowskie UE są zobowiązane do dostosowania swoich przepisów krajowych do 10 stycznia 2020 r.
W każdym kraju członkowskim zebrano międzyresortową grupę roboczą w celu wprowadzenia zmian w ich prawie krajowym dotyczących wymiany krypto walut i usług przekazów pieniężnych.
Interesujące jest wiedzieć, o czym zadecyduje każdy kraj – czy w rejestrze rządowym należy uwzględnić tylko Giełdy z siedzibą i adresem w danym kraju (które będą obowiązkowe w momencie wejścia w życie przepisów krajowych) lub innych giełd niezarejestrowanych w Countrybut świadczących usługi wymiany i przekazów pieniężnych na rynku krajowym będą podlegać rejestracji.
Wiele rządów wciąż nie podjęło decyzji w tej sprawie.
Pozostając wierni naszej wiedzy zawodowej, rozpoczęliśmy inicjatywę wcześniejszej komunikacji z rządami.
Zgodnie z Dyrektywą i jej ostatnią zmianą, portfele wymiany i przekazów pieniężnych powinny również podejmować środki w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym przyjęcie wewnętrznych zasad kontroli i zapobiegania praniu pieniędzy, przeprowadzania ocen ryzyka, ustanawiania procedur i narzędzi do identyfikacji i weryfikacji swoich klientów itp.

 • Licencja europejska:
 • raporty kryminalne policji dla kierownictwa wykonawczego zostaną dostarczone na początku przyszłego tygodnia.
 • cała dokumentacja dostarczona jako SOW (zakres prac) została przejrzana i zaakceptowana, z wyjątkiem listy walut, które będą przedmiotem obrotu na platformie Exchange, która będzie dostępna po rozmowie kwalifikacyjnej
 • Bramka płatnicza – będzie koordynowana z bankiem, ponieważ bank musi podać kod API do połączenia bramki
 • Spotkanie z władzami ma się odbyć po 20 sierpnia 2019 r. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, Spółka będzie mogła rozpocząć wymianę po tym okresie i po odpowiednim przeszkoleniu IMA w zakresie mechanizmów, funkcjonalności wymiany i sposobu obsługi na giełdzie.
  ! Uwaga Jeśli konkretna moneta nie ma pozwolenia na wymianę, wymianę lub oferowanie – jest NIELEGALNA.
  Jeśli nie zostanie udzielone zezwolenie na handel pewną monetą na giełdzie, giełda ta może handlować tylko konwencjonalnymi kryptowalutami.
  Dlatego po raz kolejny pragniemy przypomnieć wszystkim, że należy zachować szczególną ostrożność, na wypadek gdyby skontaktowali się z nami ambitni przedsiębiorcy, którzy niedawno pojawili się na rynku, oferując fantazyjne produkty kryptograficzne.

Cotygodniowe podsumowanie platformy Exchange

Tydzień 15 – 16 sierpnia 2019 r

Rozwój IT

* Trwają prace nad zastosowaniem limitów wymiany opartych na płynności (brak limitów mających zastosowanie od portfela do portfela, ponieważ jest to przelew wewnętrzny) – wykonane; Testy zostaną przeprowadzone w przyszłym tygodniu

* Platforma zgodności (początkowo nieobowiązkowa): platforma powinna zostać uruchomiona do połowy września. Obecnie znajduje się w fazie rozwoju, uzyskała zgodę kontroli i procesów bezpieczeństwa, udostępniono łącza API do Worldcheck i GoAML. Zostanie poddany audytowi przez organ europejski, więc firma giełdowa pobrała wymagania i punktację ryzyka w celu zintegrowania z platformą w celu zapewnienia zgodności z wymogami. Zmiany zostaną wprowadzone do końca przyszłego tygodnia.

Licencjonowanie i audyt IT

Obecnie czeka na podanie dokładnej daty wizyty w witrynie przez CB. Po zakończeniu wizyty w witrynie i usunięciu wszystkich drobnych szczegółów (ONE zostanie zatwierdzony) firma Exchange otrzyma tymczasowe zezwolenie, umożliwiające rozpoczęcie instalacji i operacji.

Zgodność

* Kraje: W tym tygodniu firma Exchange kontynuowała wysyłanie przypomnień do wszystkich krajów, które nadal nie odpowiedziały na zapytanie, a ono wyznaczy termin. Firma giełdowa oświadczyła również, że jeśli w wyznaczonym terminie nie zostanie udzielone dalsze wyjaśnienie, uzna, że ​​usługa jest dozwolona i jest prawnie chroniona. Szczegółowa aktualizacja według krajów zostanie udostępniona w najbliższy piątek. Dyrektywa (UE) 2018/843, która zmieniła tak zwaną piątą dyrektywę 2015/849 (UE), weszła w życie w dniu 9 lipca 2018 r., a państwa członkowskie UE są zobowiązane do dostosowania swoich przepisów krajowych do 10 stycznia 2020 r. W każdym kraju członkowskim zebrano międzyresortową grupę roboczą w celu wprowadzenia zmian w ich prawie krajowym dotyczących wymiany krypto walut i usług przekazów pieniężnych. Interesujące jest wiedzieć, jaka jest decyzja każdego kraju, czy tylko giełdy z siedzibą i adresem w danym kraju muszą być uwzględnione w rejestrze rządowym (który będzie obowiązkowy, gdy wejdą w życie przepisy krajowe) lub inne giełdy, a nie zarejestrowane w kraju ale świadczenie usług wymiany i przekazów pieniężnych na rynku krajowym będzie podlegało rejestracji. Wiele rządów nie podjęło decyzji w tej sprawie. Pozostając wierni naszej wiedzy zawodowej, rozpoczęliśmy inicjatywę wcześniejszej komunikacji z rządami. Zgodnie z Dyrektywą i jej ostatnią zmianą, portfele wymiany i przekazów pieniężnych powinny również podejmować środki w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym przyjęcie wewnętrznych zasad kontroli i zapobiegania praniu pieniędzy, przeprowadzania ocen ryzyka, ustanawiania procedur i narzędzi do identyfikacji i weryfikacji swoich klientów itp. Obecnie przygotowujemy depozyt gwarancyjny w celu sfinalizowania wniosku o licencję TPFM (zarządzanie funduszami zewnętrznymi), aby firma giełdowa mogła zarządzać wszystkimi transferami środków wszystkich klientów giełdy. Wymiana opiera się na rachunkach bieżących i portfelach i nikt nie ma prawa nimi zarządzać, chyba że istnieje licencja na zarządzanie funduszami stron trzecich.

Licencja europejska:
✓ Dostarczono raporty kryminalne z policji dla kierownictwa wykonawczego
✓ Cała dokumentacja dostarczona jako SOW (zakres prac) została sprawdzona i zaakceptowana, z wyjątkiem listy walut będących przedmiotem wymiany na platformie Exchange, która zostanie zatwierdzona po rozmowie. Jeśli wywiad zostanie uznany za udany, będą wymagali AUDYTU platformy wymiany. Oni już powiadomili, że Audyt odbędzie się 7 WD po udzieleniu zgody.
✓ Bramka płatnicza – będzie koordynowana z bankiem, ponieważ bank musi podać kod API do połączenia bramki
✓ Spotkanie z władzami planowane jest na koniec 20 sierpnia 2019 r. Powołany zostaje tłumacz. Jeśli zajdzie to zgodnie z planem, Spółka będzie mogła rozpocząć Giełdę po wyznaczonym terminie i po odpowiednim przeszkoleniu IMA w zakresie mechanizmów, funkcjonalności Giełdy i operacji na Giełdzie.
! Uwaga Jeśli konkretna moneta nie ma pozwolenia na wymianę, wymianę lub oferowanie – jest NIELEGALNA.
Jeśli nie zostanie udzielone zezwolenie na handel pewną monetą na giełdzie, giełda ta może handlować tylko konwencjonalnymi kryptowalutami.
Dlatego po raz kolejny chcielibyśmy przypomnieć wszystkim, że należy zachować szczególną ostrożność, na wypadek gdyby skontaktowali się z nami ambitni przedsiębiorcy, którzy niedawno pojawili się na rynku, oferując fantazyjne produkty kryptograficzne.
 
Platforma wymiany w 3 krokach


Platforma wymiany pozwoli wszystkim użytkownikom na wymianę:
o Fiat do Fiat (wszystkie główne waluty) FF
o Crypto to Fiat (Wszystkie główne zatwierdzone Cryptos przeciwko Major Fiat) CF
o Fiat do Crypto (All Major Fiat przeciwko Major zatwierdzony Cryptos) FC
o Crypto to Crypto (wszystkie główne zatwierdzone krypto waluty przeciwko głównym zatwierdzonym kryptom) CC
Proces będzie przebiegał zgodnie z następującymi krokami: 1- Krok pierwszy: Zgodność – Due Diligence – KYC
Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
1.1 – Zarejestruj nazwę, adres e-mail i telefon komórkowy. Będziesz musiał aktywować e-mail i uwierzytelnić telefon komórkowy przez OTP
1.2 – Po zakończeniu rejestracji. Musisz spełnić wymagania KYC
1.3 – Po zatwierdzeniu KYC na platformie wymiany utworzony zostanie profil użytkownika
1.4 – Po zatwierdzeniu profilu będziesz mieć możliwość utworzenia rachunku bieżącego, jak również portfel, którego użyjesz
1.5 – Konto i portfel zostaną szybko zatwierdzone, a użytkownik zostanie powiadomiony o rozpoczęciu handlu i wymianie
2- Krok drugi: Wymiana i handel
Musisz być w stanie handlować i wymieniać waluty fiat i krypto waluty.
2.1- Powinieneś zdecydować, jaki rodzaj transakcji chcesz wykonać (Kup lub Sprzedaj)
2.2- Powinieneś zdecydować, jaki rodzaj wymiany i transakcji będziesz wykonywać (FF / CF / FC / CC)
2.3 – System będzie mógł zatwierdzić transakcję po sprawdzeniu dozwolonych limitów i dostępności środków na rachunku bieżącym lub krypto w portfelu
2.4- Po potwierdzeniu operacji użytkownik będzie musiał potwierdzić wykonanie transakcji przez OTP * 2.5- Po potwierdzeniu OTP * otrzymasz powiadomienie o przepływie środków i przepływie krypto walut opartych na DVP ** / RVP * **
3- Krok trzeci: Usługa przekazów pieniężnych
Możesz przelać walutę fiat na innego beneficjenta
3.1- Powinieneś utworzyć szczegóły płatności zgodnie z wymaganiami, w tym konto bankowe
3.2 – Po utworzeniu płatności należy ją potwierdzić przez OTP *
3.3 – Gdy OTP * potwierdzi płatność, powinna zostać sprawdzona przez Zgodność
3.4- Gdy Zgodność zatwierdzi płatność, użytkownik musi otrzymać powiadomienie o realizacji przekazu 3.5- Po utworzeniu szczegółów przekazu należy potwierdzić to przez OTP *
3.6 – Po wprowadzeniu potwierdzenia OTP * zgodność sprawdza poprawność danych
Po zakończeniu weryfikacji danych przez zgodność otrzymasz powiadomienie o wykonaniu. Odbiorca otrzyma powiadomienie o otrzymaniu środków z numerem referencyjnym.

 • OTP to kod otrzymany przez SMS w celu potwierdzenia numeru telefonu komórkowego ** DVP oznacza płatność wersetów dostawy
  *** RVP oznacza płatność wierszy odbioru

PRZYGOTOWANIA DO URUCHOMIENIA GIEŁDY NA UKONCZENIU

8/28 Aktualizacja platformy wymiany seminariów internetowych

Zaktualizuj spotkanie z organami UE

 • Zatwierdzone procedury zgodności i procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy / finansowaniu terroryzmu – podpis
 • Zatwierdzony BCP (biznes plan naprawczy)
 • Zatwierdzono DRP (plan odzyskiwania po awarii)
  Zatwierdzone przez zarządzanie ryzykiem
 • Test warunków skrajnych zakończony

tutaj,
BCP = „Plan tworzenia kopii zapasowych” Co zrobisz, jeśli platforma wymiany ulegnie awarii?
DRP = Co zrobisz, gdy serwer będzie całkowicie wyłączony?

Aktualizacja spotkania z władzami UE

Informacje o licencji zatwierdzonej i zaczął działać

Niektóre szczególne wymagania

 • Spółki giełdowe muszą wyznaczyć urzędników ds. Zgodności, urzędników ds. Zarządzania wewnętrznego i audytorów zewnętrznych.
  Firma giełdowa jest gotowa na wszystkie wyżej wymienione zatrudnienie od 1 września 2019 r.
 • Zgadzają się na politykę dźwigni (wykorzystywanie innego kapitału do pozyskiwania kapitału), ale kapitał bieżący nie jest akceptowany, ponieważ chce wyższego kapitału, a dźwignia spółki giełdowej jest ponownie negocjowana.
 • Drugie wymaganie jest częścią limitu, a firma giełdowa musi połączyć limity już ustalone z nowymi wymaganiami.

W przypadku kryptowalut wyślą formularz do przesłania w tym tygodniu i zostaną zatwierdzone do handlu każdą kryptowalutą.
Transakcje bez zezwolenia skutkują grzywnami, a trzy grzywny doprowadzą do unieważnienia licencji.
Po spełnieniu dodatkowych wymagań rozpoczyna się dzień roboczy.

(Komentarz)

W ubiegłym tygodniu odbyły się spotkania z władzami, takimi jak spółki giełdowe i jednostki certyfikujące, a w przypadku niektórych nowych wymogów dzień roboczy rozpoczyna się wkrótce po spełnieniu dodatkowych wymagań.
Firma giełdowa powinna wyznaczyć urzędników ds. Zgodności, urzędników ds. Zarządzania wewnętrznego i audytorów zewnętrznych, którzy są gotowi to zrobić 9/1.
Wydaje się również, że istnieje zapotrzebowanie na wyższe zasoby kapitałowe niż obecnie.
Firma giełdowa musi połączyć limity już ustalone z nowymi wymaganiami i jest w trakcie rejestracji i zatwierdzania, gdy pojawi się formularz określający każdą kryptowalutę, która ma być przedmiotem handlu.

Aby nie zostać ukaranym ani anulowanym, transakcja musi zostać zainicjowana po zatwierdzeniu transakcji kryptowalut

ONE LIFE NEWS

WYMIANA – PRZYGOTUJ SIĘ W TRZECH KROKACH

Najwyższy czas rozpocząć przygotowania do uruchomienia giełdy. Aby zapewnić prawidłowe działanie platformy i jej prawidłowe wykorzystanie przez wszystkich użytkowników, chcielibyśmy rzucić nieco światła na następujące kwestie:
 Platforma wymiany pozwoli wszystkim użytkownikom na wymianę:

 • Fiat do Fiat (wszystkie główne waluty) FF
 • Crypto to Fiat (Wszystkie główne zatwierdzone Cryptos przeciwko Major Fiat) CF
 • Fiat do Crypto (All Major Fiat przeciwko Major zatwierdzony Cryptos) FC
 • Crypto to Crypto (Wszystkie główne zatwierdzone kryptowaluty w stosunku do głównych zatwierdzonych krypt) CC

Proces zostanie przeprowadzony zgodnie z następującymi krokami:
1- Krok pierwszy : Zgodność – należyta staranność –

Użytkownik KYC powinien wykonać następujące czynności: 

1.1 – Zarejestruj nazwę, adres e-mail i telefon komórkowy. Będziesz musiał aktywować e-mail i uwierzytelnić telefon przez OTP 
1.2 – Po zakończeniu rejestracji. Będziesz musiał spełnić wymagania 
KYC 1.3 – Po zatwierdzeniu KYC będziesz mieć profil użytkownika utworzony na platformie wymiany 
1.4 – Po zatwierdzeniu profilu będziesz mieć możliwość utworzenia rachunku bieżącego oraz portfela użyjesz 
1.5 – Konto i portfel zostaną szybko zatwierdzone, a otrzymasz powiadomienie o rozpoczęciu handlu i wymianie 

2- Krok drugi: Wymiana i handel

Musisz być w stanie handlować i wymieniać waluty fiat i kryptowaluty.  

2.1 – Powinieneś zdecydować, jaki rodzaj transakcji chcesz wykonać (Kup lub Sprzedaj) 
2.2 – Powinieneś zdecydować, jaki rodzaj wymiany i handlu będziesz wykonywać (FF / CF / FC / CC) 
2.3 – System będzie mógł zatwierdzić transakcja po sprawdzeniu dozwolonych limitów i dostępności środków na rachunku bieżącym lub krypto w portfelu 
2.4 – Po potwierdzeniu operacji użytkownik będzie musiał potwierdzić wykonanie transakcji przez OTP *
2.5 – Po potwierdzeniu OTP * będziesz być powiadamianym o przepływie funduszy i przepływie kryptowalut opartych na DVP ** / RVP ***

3- Krok trzeci : Usługa przekazów pieniężnych

Można przenieść do innej waluty fiat beneficjenta 

3.1- powinny tworzyć szczegóły płatności wymagane w tym rachunku bankowego 
3.2- Gdy płatność jest tworzona powinno być potwierdzone przez OTP *
3.3- Po OTP * potwierdza płatność powinna być sprawdzona przez Zgodności 
3.4- Gdy Zgodność zatwierdzi płatność, użytkownik musi otrzymać powiadomienie o wykonaniu przekazu 
3.5- Po utworzeniu szczegółów dotyczących przelewu należy je potwierdzić przez OTP *
3.6- Po wprowadzeniu potwierdzenia OTP * zgodność sprawdzi poprawność danych
Po zakończeniu weryfikacji danych przez zgodność otrzymasz powiadomienie o wykonaniu. Odbiorca otrzyma powiadomienie o otrzymaniu środków z numerem referencyjnym. 

* OTP to kod otrzymany SMS-em w celu potwierdzenia numeru telefonu komórkowego 
** DVP oznacza płatność 
weksli dostawy *** RVP oznacza płatność weksli odbioru

Sposoby zakupu ONE po zakończeniu wymiany

Sposoby będą następujące:

I. poprzez aktualne pakiety edukacyjne,

II. przez Exchange,

III. przez DealShaker (po wbudowaniu połączenia)

* Wstępnie wydobyte pakiety – wciąż pomysł w rozwoju

* Wymiana – kurs tamtejszej monety będzie taki sam, jak jej obecny kurs na DealShaker;

Wyjaśnienie sposobów zakupu ONE Korzystanie z pakietów edukacyjnych OLN jest w rzeczywistości najkorzystniejszym sposobem na zdobycie Onecoin. Rozbudowałby on sieć w skali globalnej i wpłynąłby na linię płynności. Przed pełnym uruchomieniem każda giełda musi wykonać test warunków skrajnych, który jest w zasadzie symulacją operacji ustalić, czy płynność będzie w stanie zaspokoić popyt blokowy w przypadku ogromnego popytu na Fiata. Niezależnie od faktu, że technika dźwigni została wynegocjowana do użytku, firma chce się upewnić, że One Ecosystem spełni swoje zadanie. Ponadto ważne jest utrzymanie stabilności monet. ONE – moneta dla kupców Pozyskiwanie ONE na giełdzie za pośrednictwem DealShaker to kolejny korzystny i skuteczny sposób, który może przyczynić się, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, do realizacji wizji One Ecosystem i może osiągnąć cele średnio- i długoterminowe, a także:

a) przyciągnięcie większej liczby sprzedawców w DealShaker, a tym samym zwiększenie widoczności i pokazanie jeszcze większej liczbie osób, że mogą stać się częścią cyfrowej przyszłości

b) pośredni wzrost jakości ofert Dealhaker – Zwiększając liczbę sprzedawców i ofert na platformie DealShaker, jakość treści w opisie transakcji wzrośnie z powodu większej konkurencji między kupcami. Poprawi to dynamikę na platformie i relację handlowiec – użytkownik końcowy.

c) więcej członków OL będzie mogło skorzystać z DealShaker, co zmniejsza podaż na giełdzie i podnosi cenę monety

d) realizacja wizji stworzenia ONE, a mianowicie bycie monetą dla kupców o wysokiej użyteczności, a nie monetą do spekulacji (kupujesz tanio i sprzedajesz wysoko, aby zarobić). Każda wirtualna moneta ma unikalny przemysł, który próbuje zmienić. Weźmy na przykład Bitcoin – jest to instrument pieniężny. Kolejny przykład – Ethereum został stworzony do realizacji inteligentnych kontraktów. Monero – jest zasobem ukierunkowanym na prywatność. Civic koncentruje się na wykorzystaniu blockchain jako mechanizmu weryfikacji tożsamości

e) osoby korzystające z sieci uzyskają korzyści z ONE (i wysokiej użyteczności), a także tokenów do rejestracji sprzedawców na platformie DealShaker (nowy sprzedawca otrzyma 100 tokenów za zatwierdzenie profilu handlowca; pierwsze zatwierdzenie oferty otrzyma 100 tokenów na kupiec; sponsor nowego zatwierdzenia akceptanta na DealShaker otrzyma 500 tokenów zamiast 100 dotychczasowych), co doprowadzi do stabilnego wzrostu sieci

f) pozyskanie większej liczby odwiedzających na platformie DealShaker, która powinna mieć pozytywne efekty uboczne pod względem widoczności i reputacji. Przelewy bez opłat w kilka sekund to zawsze coś, czego wszyscy szukają.

Źródło: Firma Onecoin / Onelife za pośrednictwem poczty elektronicznej

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart